20 styczeń 2019, imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

01.09.2009

100% skuteczności PARR w ''odnowie i rozowju wsi''

Z wielką satysfakcją informujemy, że wszystkie wnioski złożone na realizację Planów Odnowy Miejscowości autorstwa Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego otrzymały dofinansowanie w pierwszym w woj. lubelskim naborze wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

Wszystkie Plany Odnowy Miejscowości opracowane przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego spełniały wymogi formalne i nie było żadnych uwag ze strony Urzedu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie do ich zawartości.

Łączna kwota na jaką zostaną zrealizowane projekty odnowy miejscowości autorstwa PARR wynosi 3.346.805,09 PLN.

Pragniemy również zaznaczyć, że Polska Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowła kompleksowy wniosek aplikacyjny i niezbędne załączniki dla Gminy Puławy na realizację projektu: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Bronowice".

Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie na realizację Planów Odnowy Miejscowości autorstwa PARR:

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji
(w zł z VAT)

Koszty kwalifikowalne operacji
(w zł)

Wnioskowana kwota pomocy
(w zł)

Gmina Janowiec Kompleksowe zagospodarowanie Rynku i ul. Lubelskiej w rewitalizowanej części Janowca. Przebudowa Rynku – płyta główna 1 224 192,99 1 003 436,87 500 000,00

Gmina Frampol

Zagospodarowanie Rynku wraz z budową placu zabaw dla dzieci we Frampolu

641 057,60

501 890,02

376 000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Frampolu

Przebudowa dachu nad Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frampolu

132 154,93

84 492,49

63 000,00

Gmina Puławy Kompleksowa rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Bronowice 860 966,15 604 197,36 453 148,00
Gmina Niedrzwica Duża Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji poprzez rewaloryzację parku, poprawę infrastruktury sportowej oraz budowę utwardzonego parkingu w miejscowości Niedrzwica Kościelna, Gmina Niedrzwica Duża 423 263,92 346 937,64 173 468,00
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie edukacji ruchowej i rekreacji, poprzez budowe placu zabaw w miejscowości Krężnica Jara 65 169,50 53 417,61 26 708,00


3 346 805,09 2 594 371,99 1 592 324,00

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. PARR, 2008. Wykonanie BAI