20 styczeń 2019, imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

30.07.2009

Międzynarodowa Współpraca Gmin. Audyt partnerstw międzynarodowych samorządów Lubelszczyzny

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego zwraca się do wszystkich gmin województwa lubelskiego z propozycją nawiązania współpracy w ramach projektu „Międzynarodowa Współpraca Gmin. Audyt partnerstw międzynarodowych samorządów Lubelszczyzny”. Jest to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach kompleksowego programu dążącego do znacznego zwiększenia ilości partnerstw międzynarodowych wśród samorządów Lubelszczyzny.

Międzynarodowa Współpraca Gmin ma na celu intensyfikowanie współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Polski, z jednej strony, oraz pozostałych państw europejskich z drugiej. Integracja regionalna oraz rosnące współzależności sprawiają, iż aktywność międzynarodowa na najniższym szczeblu - gmin - przynosi coraz większe korzyści. Województwo lubelskie należy jednak do regionów, które wciąż rzadko decydują się na nawiązywanie tego typu partnerstwa i kontakty międzynarodowe. Natomiast współpraca międzynarodowa na tym poziomie wpływa bardzo pozytywnie na rozwój gmin-partnerów poprzez m.in. bezpośrednie angażowanie ich mieszkańców.

Projekt został zainicjowany poprzez rozesłanie do wszystkich gmin Lubelszczyzny specjalnego formularza. Jego celem jest zgromadzenie wszelkich istotnych informacji o jednostce oraz zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań danej gminy w zakresie współpracy międzynarodowej. Na podstawie formularzy powstanie kompleksowy raport, który wszystkim gminom, biorącym udział w projekcie zostanie bezpłatnie rozesłany. Całość projektu zostanie wzbogacona za sprawą międzynarodowej konferencji, która posłuży prezentacji dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń z zakresu współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego, realizujących ją z powodzeniem. Wszystkie gminy biorące udział w projekcie otrzymają zaproszenie do bezpłatnego udziału w w/w konferencji (dla pozostałych samorządów koszt udziału w seminarium wyniesie 499 PLN + VAT).

Pragniemy zatem zaprosić Państwa do udziału w „Międzynarodowej Współpracy Gmin”. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego (pobierz ») i przesłanie go na adres e-mail: poczta@parr.com.pl do dnia: 14 sierpnia 2009 roku.

Formularz pozwoli na zgromadzenie wszelkich informacji na temat Państwa gminy potrzebnych do opracowania audytu partnerstw międzynarodowych w województwie lubelskim.

Zachęcamy Państwa do nawiązania współpracy, podkreślając jednocześnie, iż udział w projekcie posiada bezpłatny charakter.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Grzegorz Wenarski
specjalista ds. współpracy międzynarodowej
tel.: +48 502-308-396
e-mail: grzegorz.wenarski@parr.com.pl

Pliki do pobrania:

Wszystkie prawa zastrzeżone. PARR, 2008. Wykonanie BAI